ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมการขนส่งทางราง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 232986 bytes )

Announced by

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

Other posts in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา