ประกาศราคากลาง เช่าอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลาเช่า 12 เดือน

ประกาศราคากลาง เช่าอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลาเช่า 12 เดือน

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 34956 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่จัดซื้อจัดจ้าง