กรมการขนส่งทางรางจัดนิทรรศการและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณ

วันนี้ (13 พ.ย. 63) ณ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ กรมการขนส่งทางรางจัดนิทรรศการและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณ “โครงการศึกษาการจัดทำมาตรฐานระบบไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณ ระยะที่ 1 (โครงข่ายรถไฟสายประธานของประเทศไทย)” เพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับการกำกับดูแลให้กับหน่วยงานด้านการขนส่งทางราง ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย โดยจะครอบคลุมการพัฒนาจัดทำมาตรฐานระบบไฟฟ้าและระบบ อาณัติสัญญาณในโครงข่ายรถไฟสายประธานของประเทศไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานดีเซลเป็นพลังงานไฟฟ้า การพัฒนาระบบอาณัติสัญญาณบนทางคู่ และการเชื่อมต่อโครงข่ายกับประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต

สำหรับการบรรยายเรื่องระบบอาณัติสัญญาณในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ 1. เรื่องความรู้พื้นฐานของการควบคุมรถไฟและระบบอาณัติสัญญาณ (Fundamentals of Railway Train Control & Signalling) บรรยายโดย Mr. Ian Buffham ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอาณัติสัญญาณ บริษัท MHPM จำกัด และ 2. เรื่องระบบจ่ายไฟฟ้าของรถไฟ (Introduction the Centenary Systems) บรรยายโดย Mr. Walter Josef Gintschel. ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง บริษัท WSP (Thailand & Global) จำกัด

Scan QR code เพื่อดาวน์โหลดเอกสารรับเอกการบรรยาย

ทั้งนี้ หากไม่สะดวกเข้าชมนิทรรศการวันนี้ พรุ่งนี้ยังมีเวลาอีก 1 วัน ตั้งแต่เวลา 10.00 -18.00 และท่านใดสนใจ สามารถ Scan QR code เพื่อดาวน์โหลดเอกสารรับเอกการบรรยายได้ที่นี้

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์