กรมการขนส่งทางรางจัดประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของกรมการขนส่งทางราง

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 กรมการขนส่งทางรางจัดประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของกรมการขนส่งทางราง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร ณ ถลาง กรมการขนส่งทางราง โดยมีนายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเป็นประธานคณะทำงาน การประชุมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA4.0) และถือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content