กรมการขนส่งทางรางรวมสุดยอดโครงการระบบรางของประเทศไทย

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565
กรมการขนส่งทางรางได้รวบรวมสุดยอดโครงการระบบรางของประเทศไทย
พร้อมส่งความสุขรับปีใหม่ 2565

“ปฎิทิน 2565 สุดยอดโึครงการระบบราง”
ดาวน์โหลดได้ที่ https://anyflip.com/cyukn/zpez/

” e-book รวมสุดยอดโครงการระบบรางของประเทศไทย”
ดาวน์โหลดได้ที่ https://anyflip.com/cyukn/yiuq/

Announced by

กลุ่มประชาสัมพันธ์

Other posts in ข่าวประชาสัมพันธ์