กรมการขนส่งทางรางเดินหน้าตรวจประเมินสถานีรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือสู่การเป็นสถานีดีพร้อม

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ลงพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อมของสถานีที่ให้บริการขนส่งทางรางในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบไปด้วย สถานีนครราชสีมาหรือที่ชาวโคราชเรียกกันว่า “หัวรถไฟ” ประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานีบุรีรัมย์ และสถานีศรีสะเกษ ซึ่งสถานีเหล่านี้เป็นสถานีที่เข้าร่วมเข้ากิจกรรม “สถานีดีพร้อม” เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการให้มีประสิทธิภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล ซึ่งจะมีการประเมินความพร้อมของสถานีตามมาตรฐานสากล 8 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเชื่อมต่อ ด้านข้อมูลการเดินทางและประชาสัมพันธ์ ด้านความปลอดภัย ด้านความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการออกแบบตามหลัก Universal Design ด้านการให้บริการ และด้านสุนทรียภาพ

จากการลงสำรวจสถานีนครราชสีมา สถานีแห่งนี้มีจุดเด่นตรงความสวยงามและมีกลิ่นไอของอาคารสมัยเก่า และได้มีการนำไม้หมอนมาประยุกต์ใช้ตกแต่งภายในสถานีทำให้ตัวสถานีดูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากนี้สถานีนี้ได้ให้ความสำคัญด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่และพนักงาน โดยจะมีการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงานในทุกวัน ส่งผลให้การให้บริการโดดเด่น รวดเร็วและฉับไว รองรับผู้โดยสารในทุกกลุ่มและทุกประเภท ซึ่งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ด้านการให้บริการและด้านสุนทรียภาพ ที่นับว่าเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนและพัฒนาสถานีและองค์กรให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในปัจจุบันสถานีกำลังถูกยกระดับเพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่งของประเทศเส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคายให้มีความทันสมัยและคล่องตัวมากขึ้นด้วย

ภายหลังจากการลงพื้นที่สถานีนครราชสีมาแล้วนั้น ถัดมา ขร. ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานีบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นสถานีที่มีความสำคัญต่อการขยายตัวและเศรษฐกิจของชุมชนตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2498 จวบจนปัจจุบัน เนื่องจากในอดีตพื้นที่บุรีรัมย์มีความทุรกันดารและเป็นเมืองเล็ก เมื่อการมาถึงของทางรถไฟทำให้เกิดจุดเปลี่ยนในเรื่องเศรษฐกิจของชุมชน โดยชาวบุรีรัมย์สามารถนำพืชผลทางการเกษตรขึ้นรถไฟมาค้าขายในตัวเมืองและบริเวณด้านหลังสถานี และปัจจุบันการค้าขายบริเวณสถานีของชาวบุรีรัมย์ยังคงเป็นจุดเด่นดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการรถไฟ อาทิ ตลาดรีบวายที่ชาวบุรีรัมย์จะมาจับจ่ายซื้อผัก ผลไม้และของดีที่ถูกหาบเร่ขึ้นขบวนรถไฟท้องถิ่นมาขายในช่วงเช้าบริเวณด้านหน้าสถานี ประมาณ 10 นาที ก่อนจะนำสินค้าไปขายยังที่อื่นต่อไป นับว่าเป็นจุดเด่นของสถานีที่ให้ความสำคัญในด้านโครงสร้างพื้นฐานของตัวสถานีที่ช่วยส่งเสริมการค้าขายและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ชนบท

ปิดท้ายการลงพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อมของสถานี ณ สถานีศรีสะเกษ สถานีหลักของจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสถานีที่ทรุดโทรมในอดีตให้กลับมามีชีวิตชีวา มีความสวยงาม สะอาดและเรียบร้อยมากขึ้นในปัจจุบัน นอกจากนี้ สถานีแห่งนี้นับว่ามีความโดดเด่นอย่างมากในเรื่องของการเชื่อมต่อ เนื่องจากมีการจัดพื้นที่ในการให้บริการด้านการขนส่งเชื่อมโยงไปยังสถานที่อื่นๆ อย่างเป็นระเบียบและครบครัน ซึ่งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ด้านการเชื่อมต่อ ที่ช่วยให้ผู้โดยสารที่มาใช้บริการที่สถานีมีความสะดวกในการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการ และอีกหนึ่งสิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้เลย คือ น้ำใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน รวมถึงความร่วมมือร่วมใจในการให้ความช่วยเหลือจากประชาชนในพื้นที่ ที่นับว่าเป็นอีกหนึ่งความโดดเด่นด้านความเข้มแข็งของสถานีและชุมชนจากสถานีนี้

จากการลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพสถานีต่างๆ ในครั้งนี้ กรมการขนส่งทางราง (ขร.) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานีต่างๆที่เข้าร่วมเข้ากิจกรรม “สถานีดีพร้อม” จะมาสามารถพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content