กรมการขนส่งทางรางเผยวันแรกของวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 – 2 สิงหาคม 2566 มีผู้ใช้บริการรถไฟของรฟท. เกินแสนคน-เที่ยว (new high) ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการระบบราง รวม 1,076,546 คน-เที่ยว

ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า เมื่อวาน (วันที่ 28 กรกฎาคม 2566) ซึ่งเป็นวันแรกของวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 – 2 สิงหาคม 2566 มีประชาชนใช้บริการระบบราง รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,076,546 คน-เที่ยว (ไม่รวมผู้โดยสารรถไฟทางไกลต่อสายสีแดงฟรี 28 คน) แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 101,416 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง จำนวน 975,130 คน-เที่ยว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. รถไฟระหว่างเมืองของ รฟท. ให้บริการรวม 226 ขบวน มีผู้ใช้บริการจำนวน 101,416 คน-เที่ยว สูงสุดตั้งแต่มีสถานการณ์ covid-19 แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 39,688 คน-เที่ยว และเชิงสังคม 61,728 คน-เที่ยว โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 55,006 คน-เที่ยว และผู้โดยสารขาเข้า 46,410 คน-เที่ยว โดยพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 33,314 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 18,430 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 14,884 คน-เที่ยว) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ใช้บริการ 26,741 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 14,664 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 12,077 คน-เที่ยว) สายเหนือ 21,584 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 11,084 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 10,500 คน-เที่ยว) สายตะวันออก 12,211 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 6,960 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 5,251 คน-เที่ยว) และสายแม่กลองและมหาชัย 7,566 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 3,868 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 3,698 คน-เที่ยว)
  2. ระบบรถไฟฟ้า ให้บริการเดินรถไฟฟ้ารวม 2,433 เที่ยว มีผู้ใช้บริการรวมจำนวน 975,130 คน-เที่ยว ประกอบด้วย รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ 174 เที่ยว จำนวน 50,882 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ให้บริการ 230 เที่ยว จำนวน 16,121 คน-เที่ยว (ไม่รวมผู้โดยสารรถไฟทางไกลต่อสายสีแดงฟรี 28 คน) รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) 216 เที่ยว จำนวน 37,158 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 278 เที่ยว จำนวน 247,701 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าสายสีเหลือง 216 เที่ยว จำนวน 56,907 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) ให้บริการรวม 1,319 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 566,361 คน- เที่ยว (สายสีเขียว 556,080 คน-เที่ยว และสายสีทอง 10,281 คน-เที่ยว)
    สำหรับด้านความปลอดภัย มีเหตุอันตรายต่อการเดินรถไฟ 2 ครั้ง ประกอบด้วย เมื่อเวลา 10.09 น.ขบวนรถเร็วที่ 169 จากต้นทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ ปลายทางสถานีสุไหงโกลก ขณะทำขบวนรถถึงกิโลเมตรที่ 1099 ภายในย่านสถานีตันหยงมัส มีผู้โดยสารชายอายุ 27 ปี พลัดตกจากขบวนรถได้รับบาดเจ็บคิ้วขวาแตก มีตั๋วโดยสารชั้น 3 จาก ยะลา – สุไหงโกลก เจ้าหน้าที่สถานีได้ประสานงานการช่วยเหลือ และนำตัวส่งโรงพยาบาลระแงะ จังหวัดนราธิวาส เรียบร้อย และเมื่อเวลา 20.25 น. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 26 จากต้นทางสถานีหนองคาย ปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ ขณะทำขบวนถึงสถานีอุดรธานี มีผู้โดยสารเป็นเด็กชายชาวลาว อายุ 12 ปี ซึ่งเดินทางมากับผู้ปกครองชาวไทย ได้พลัดตกจากเตียงนอนได้รับบาดเจ็บศีรษะแตก ขอลงพักรักษาตัวที่สถานีอุดรธานี เจ้าหน้าที่ได้ประสานงานรถพยาบาลหน่วยกู้ชีพมูลนิธิส่งเสริมธรรมรับตัวนำส่งโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรธานี ส่วนขบวนรถไม่เสียเวลาจากเหตุนี้ ส่วนด้านระบบรถไฟฟ้า ไม่มีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง
    ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางรางประสานผู้ให้บริการระบบราง พิจารณาดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยฯ มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการเดินรถไฟ จัดชุดสุนัข K-9 ช่วยตรวจกระเป๋าสัมภาระ รวมทั้งประสานฝ่ายความมั่นคงมาช่วยดูแลในพื้นที่ระบบรางมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 – 2 สิงหาคม 2566 นี้
    กรมการขนส่งทางรางห่วงใยผู้ใช้บริการระบบราง เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกล covid-19

กรมการขนส่งทางราง #กรมราง #รถไฟ #รถไฟฟ้า #ระบบขนส่งทางราง

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content