กรมการขนส่งทางรางให้สัมภาษณ์รายการ EEC Focus ประเด็น “ไทยพร้อมแค่ไหนกับอุตสาหกรรมราง”

วันนี้ (6 ส.ค. 64) ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ให้สัภาษณ์กับรายการ EEC Focus ในประเด็นเรื่อง “ไทยพร้อมแค่ไหนกับอุตสาหกรรมราง” โดยรายการออกเป็นประจำทุกวันศุกร์ เวลา 10.30 -11.00 น.

Announced by

กลุ่มประชาสัมพันธ์

Other posts in ข่าวประชาสัมพันธ์