กรมการขนส่งทางราง จัดทำ data catalog เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของไทย

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ดำเนินการรวบรวมและพัฒนาระบบ Data Catalog เกี่ยวกับการพัฒนาด้านต่างๆ ของระบบขนส่งทางรางของประเทศ เพื่อให้ประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ สามารถเข้ามารับชม รวมถึงเป็นการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน และนำข้อมูลดังกล่าวไปประโยชน์ในการดำเนินการต่างๆ หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ตามที่ต้องการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวยังถือการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล หรือ ภาครัฐ 4.0 อีกด้วย

สำหรับชุดข้อมูลที่ ขร. อัพเดต ล่าสุด จำนวน 6 ชุดข้อมูล ได้แก่

1.ข้อมูลแผนแม่บทการปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟในอนาคต

2.ปริมาณผู้โดยสารระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรายสถานี

3.สถิติเหตุขัดข้องและระยะเวลาล่าช้าจากเหตุขัดข้องของรถไฟฟ้าในเมือง

4.ข้อมูลจุดตัดทางรถไฟ

5.ข้อมูลอุบัติเหตุของจุดตัดทางรถไฟ

6.ข้อมูลอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า

นอกข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นนี้แล้ว ยังมีข้อมูลอื่นๆ อีกมากมายไม่ว่าจะเป็น สถิติความก้าวหน้าโครงการระบบรางของไทย ชื่อสถานีและเส้นทางรถไฟฟ้า หรือประกาศมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบราง เป็นต้น ซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลได้ง่ายๆ เพียงแค่เข้าไปที่ลิงก์ https://drt.gdcatalog.go.th/ แล้วกดเข้าไปที่คำว่า “ชุดข้อมูล” เท่านี้ก็สามารถอ่านข้อมูลต่างๆได้ ซึ่ง ขร. จะดำเนินการอัพเดตข้อมูลให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content