กรมการขนส่งทางราง จัดฝึกอบรมเพิ่มความรู้ด้านการขนนส่งทางราง และศึกษาดูงานอุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย

นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ คุณธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง นำคณะเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางรางเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ด้านการขนส่งทางราง และเข้าศึกษาดูงานอุตสาหกรรมบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด เมื่อวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดนครนายกและศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

โดยการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากร ขร. ให้เข้าใจในระบบการขนส่งทางรางขั้นพื้นฐาน ครอบคลุมความรู้ด้านระบบรางในเชิงเทคนิคระดับต้นที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง อาคารสถานีรถไฟฟ้าและการเชื่อมต่อการเดินทาง การบริหารจัดการเดินรถ รถขนส่งทางรางและการซ่อมบำรุง รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้บุคลากร ขร. สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการขนส่งทางรางของประเทศต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์