กรมการขนส่งทางราง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีกลางบางซื่อ และโครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการปลายปี 2564

วันนี้ (27 ม.ค. 64) นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีกลางบางซื่อ เพื่อติดตามความพร้อมโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ก่อนเปิดให้บริการปลายปี 2564 โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นหัวหน้าคณะในครั้งนี้

โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้เดินทางไปยังสถานีบางซ่อน เพื่อตรวจความคืบหน้าการติดตั้งระบบรถไฟฟ้า และจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีแดง กับรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ช่วงเตาปูน – คลองบางไผ่ เดินทางไปสถานีบางบำหรุ เพื่อตรวจความคืบหน้าการติดตั้งระบบรถไฟฟ้า และฟังบรรยายเรื่องจุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารจากขบวนรถทางไกลสายใต้เป็นขบวนรถไฟชานเมืองสายสีแดง และสถานีตลิ่งชัน เพื่อตรวจความคืบหน้าการติดตั้งระบบรถไฟฟ้า และฟังบรรยายแนวเส้นทางรถไฟทางไกล (LD) กับรถไฟชานเมือง (CT)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายให้การรถไฟฯ ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในสถานีกลางบางซื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้จัดทำแผนปรับปรุงการหารายได้จากการเพิ่มพื้นที่เชิงพาณิชย์ พร้อมดำเนินการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีกลางบางซื่อ 2,325 ไร่ ให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ เพื่อสร้างรายได้แก่องค์กรให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพางบอุดหนุนบริการสาธารณะ

นอกจากนี้ ยังให้การรถไฟฯ ร่วมกับกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าโอทอปภายในสถานีกลางบางซื่อ เพื่อส่งเสริมการสร้างงาน และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น โดยตั้งเป้าหมายเปิดให้บริการได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 ตลอดจนได้กำชับให้ดูแลเรื่องจุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารจากขบวนรถไฟทางไกลมาใช้บริการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง โดยให้การรถไฟฯ บูรณาการจัดการเดินรถให้สอดคล้องกับระบบการเปลี่ยนถ่ายขบวนรถให้สถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมคมของกรุงเทพฯ ทดแทนสถานีกรุงเทพ หลังเปิดให้บริการสายสีแดงต่อไป ซึ่งผู้โดยสารสามารถเดินทางเข้ามาสถานีกลางบางซื่อได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมกับให้อำนวยความสะดวกจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีแดงกับรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ช่วงเตาปูน – คลองบางไผ่ และดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารที่ใช้บริการภายในสถานี ให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ

เครดิตข่าว : ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content