กรมการขนส่งทางราง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟเสมอระดับ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการด้านคมนาคมระหว่างไทยสหรัฐอเมริกา

28 มี.ค. 66 นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ขร. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟเสมอระดับ(Workshop on Grade Crossing Safety) ภายใต้ความช่วยเหลือด้านวิชาการระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา ภายใต้กรอบความร่วมมือหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง – สหรัฐฯ (Mekong – U.S Partnership : MUSP) โดยได้รับเกียรติจากนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนแทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม The Westin Grande Sukhumvit ถนนสุขุมวิท

สำหรับการประชุมปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีที่ใช้และมาตรการในการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟเสมอระดับของประเทศไทย ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานการรถไฟกลาง (Federal Railroad Administration) กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา รวมทั้งจะมีการลงพื้นที่จริง เพื่อถอดบทเรียนอุบัติเหตุ ณ จุดตัดทางรถไฟจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดราชบุรี

ทั้งนี้ ภายใต้ความช่วยเหลือด้านวิชาการระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา จะมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างความตระหนักรู้และแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content