กรมการขนส่งทางราง ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง – ชมพู

กรมการขนส่งทางราง นำโดยนายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง และนายพิเชฐ คุณธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง และเจ้าหน้าที่ ขร. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบาสายสีเหลือง (ลาดพร้าว – สำโรง) และสายสีชมพู (แคราย – มีนบุรี) โดยมีผู้แทนจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และผู้ควบคุมการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

โครงการรถไฟฟ้ารางเบาสายสีเหลือง มีจำนานสถานีทั้งหมด 23 สถานี ปัจจุบันความคืบหน้าการดำเนินงานอยู่ที่ 82.93% (งานโยธา 86.08% และ งานระบบรถ 78.81%) มีอาคารจอดแล้วจรตั้งอยู่ที่สถานีศรีเอี่ยม (YL 17) ถนนศรีนครินทร์ ต่อมาได้เดินทางไปยังโครงการรถไฟฟ้ารางเบาสายสีชมพู ซึ่งจะมีสถานีจำนวนทั้งหมด 30 สถานี ปัจจุบันความหน้าคืบหน้าการดำเนินงานอยู่ที่ 80.12% (งานโยธา 81.58% และ งานระบบรถ 77.78%) มีอาคารจอดแล้วจรอยู่ที่สถานีมีนบุรี (PK 30)

ทั้งนี้ ขร. ได้มีการเสนอให้มีการก่อสร้างสกายวอร์ค เพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชนในการเดินเท้าบริเวณจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายต่างๆ อาทิเช่น สายสีเหลือง สถานีสำโรงเชื่อมไปยังสายสีเขียว สถานีหัวหมาก (YL11) เชื่อมไปรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีหัวหมาก สายสีชมพู สถานีมีนบุรี (PK 30) เชื่อมไปยังสายสีส้ม สถานีมีนบุรี เป็นต้น รวมถึงป้ายบอกทางสำหรับการเข้าใช้บริการจุดจอดแล้วจร และการดำเนินงานด้านอื่นๆ ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและบริหารจัดการระบบขนส่งทางราง โดยมีอธิบดีกรมการขนส่งทางรางเป็นประธาน เพื่อร่วมกันบูรณาการในการพัฒนาทั้ง 2 โครงการให้มีความพร้อมในการบริการประชาชนต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content