กรมการขนส่งทางราง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันฉัตรมงคล ระหว่างวันที่ 4- 7 พฤษภาคม 2566

วันนี้ (3 พฤษภาคม 2566) ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันฉัตรมงคล ระหว่างวันที่ 4- 7 พฤษภาคม 2566 ของกระทรวงคมนาคม ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีบางซื่อ เนื่องจากวันนี้เป็นวันทำงานวันสุดท้ายก่อนหยุดต่อเนื่องวันฉัตรมงคล 4 วัน เนื่องจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งจะมีประชาชนเริ่มทะยอยเดินทางท่องเที่ยวและเดินทางกลับภูมิลำเนาสำหรับคนที่ไม่ได้กลับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา โดยในการลงพื้นที่พบว่า สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาปกติ แต่สามารถบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ ได้มีการหารือกับผู้ให้บริการถึงการเตรียมความพร้อมต่างๆ ภายในสถานี เช่น การจัดเก้าอี้เสริมในพื้นที่พักคอยผู้โดยสาร การปรับปรุงห้องน้ำภายในสถานีให้พร้อมใช้งาน การเพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจตั๋วโดยสารก่อนขึ้นชั้นชานชาลา การจัดเตรียมรถเข็นเพื่อหมุนเวียนรองรับการให้บริการทั้งเที่ยวไปและรองรับขากลับที่ชั้นชานชาลา การให้บริการปฐมพยาบาลในกรณีที่เจ็บป่วย โดยห้องปฐมพยาบาลที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์มีพยาบาลประจำให้บริการ นอกจากนี้ ยังมีจุดบริการ Lost and Found ในกรณีที่ผู้โดยสารลืมสิ่งของหรือสัมภาระไว้ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์หรือบนขบวนรถไฟสามารถโทรแจ้ง 1690 เพื่อประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ส่วนในด้านการให้บริการเดินรถ ได้กำชับการรถไฟแห่งประเทศไทยตรวจสอบความพร้อมของเส้นทางรถไฟ เพิ่มเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก เฝ้าระวังจุดเสี่ยงและจุดตัดทางรถไฟ และเข้มงวดการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเดินรถ ตลอดจนจัดตู้เสริมพ่วงในเส้นทางที่มีประชาชนเดินทางหนาแน่น เป็นต้น

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางรางยังได้ประสานผู้ให้บริการรถไฟฟ้า พิจารณาจัดเพิ่มเที่ยววิ่งในกรณีที่มีประชาชนเดินทางหนาแน่นในชั่วโมงเร่งด่วนเช้าเย็น โดยเฉพาะวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ซึ่งยังคงมีบริษัทเอกชนยังคงทำงานตามปกติ เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางด้วยระบบราง ทั้งนี้ ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน กรมการขนส่งทางรางได้จัดเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน/รถไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อประสานแก้ไขประสานแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งสรุปปริมาณการเดินทางของประชาชนด้วยระบบรางพร้อมสรุปด้านความปลอดภัยในการให้บริการระบบรางประจำวันด้วย

กรมการขนส่งทางราง ห่วงใยผู้ใช้บริการระบบราง ขอให้เดินทางสะดวก และปลอดภัยช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันฉัตรมงคล 2566

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content