กรมการขนส่งทางราง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานระบบขนส่งทางราง เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินระดับคุณภาพสถานีขนส่งทางราง “สถานีดีพร้อม”

กรมการขนส่งทางราง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานระบบขนส่งทางราง เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินระดับคุณภาพสถานีขนส่งทางราง “สถานีดีพร้อม” ชิงโล่ ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 130,000 บาท

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 กรมการขนส่งทางราง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประเมินระดับคุณภาพสถานีขนส่งทางราง “สถานีดีพร้อม” ภายใต้แนวคิด “กรมรางสร้างสุข .. ด้วยคุณภาพดีพร้อม DRT creates happiness of stations” ร่วมชิงโล่เกียรติยศ ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 130,000 บาท กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเชิญชวนหน่วยงานผู้ให้บริการขนส่งทางรางเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการและความปลอดภัยในระบบขนส่งทางรางให้มีประสิทธิภาพ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ จำนวน 6 สถานี ได้แก่ สถานีสะพานตากสิน สถานีกรุงธนบุรี สถานีอุดมสุข สถานีเจริญนคร สถานีเตาปูน และสถานีบางซ่อน

ขอเชิญชวนสถานีขนส่งทางรางทุกระบบเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งรายละเอียดของการประกวดสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ QR code ด้านล่าง


“กรมรางสร้างสุข .. ด้วยคุณภาพดีพร้อม DRT creates happiness of stations”

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์