กรมการขนส่งทางราง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู บริเวณสถานีวัดพระศรีฯ และสถานีหลักสี่ เพื่อติดตามความพร้อมก่อนเปิดให้บริการ

8 สิงหาคม 2565 ขร. ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี บริเวณสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (PK16) และสถานีหลักสี่ (PK14) เพื่อติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ความพร้อมการทดลองและการเตรียมเปิดให้บริการเดินรถ ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้รับฟังการบรรยายสรุปความคืบหน้างานก่อสร้าง และสำรวจความคืบหน้าสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ ซึ่งเป็นสถานีเชื่อมต่อกับสถานีวัดพระศรีมหาธาตุของรถไฟฟ้าสายสีเขียว (สุขุมวิท) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ซึ่งมีทางเชื่อมต่อกันโดยตรงบริเวณพื้นที่สำหรับผู้โดยสารที่ชำระค่าโดยสารแล้ว (Paid Area) จะทำให้เกิดการเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ (Seamless) ซึ่งขณะนี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) อยู่ระหว่างปรับระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างไร้รอยต่อ ส่วนสถานีหลักสี่ เป็นอีกหนึ่งสถานีเชื่อมต่อกับสถานีหลักสี่ของรถไฟชานเมืองสายสีแดง ซึ่งมีโครงสร้างทางเดินเชื่อมต่อ (Sky walk) ระหว่างสองสถานี เมื่อเปิดให้บริการจะทำให้การเดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโดยความคืบหน้า ณ ปัจจุบันของการก่อสร้างโครงการ มีความคืบหน้าในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 90.55 แบ่งเป็นงานโยธา ร้อยละ 91.74 และงานระบบรถไฟฟ้าร้อยละ 89.39 สำหรับปัญหาและอุปสรรคที่พบในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู มี 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ การขาดแคลนแรงงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และโครงสร้างบางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ก่อสร้างของโครงการอื่น ซึ่งทาง รฟม. ก็ได้หารือแนวทางการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของโครงการอย่างใกล้ชิดและเร่งดำเนินการก่อสร้างในส่วนอื่นไปพลางก่อนเพื่อให้แล้วเสร็จและสามารถเปิดเดินรถได้ตามแผน นอกจากนี้ ยังได้เร่งรัดผู้รับสัมปทานในการคืนพื้นผิวจราจรบางส่วน เช่น บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ และบริเวณถนนรามอินทรา ในแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ ในส่วนแผนการเปิดให้บริการบางช่วง (Partial Operation) เฟสแรก ตั้งแต่สถานีมีนบุรี (PK30) ถึงสถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (PK12) ในช่วงต้นปี 2566 ยกเว้นสถานีนพรัตน์ (PK26) สถานีโทรคมนาคมแห่งชาติ (PK13) และอาคารจอดแล้วจร (Park & Ride) และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ (Full Operation) ทุกสถานี ในเดือนกรกฎาคม 2566

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content