กรมการขนส่งทางราง ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการย้ายสถานีปลายทางรถไฟเชิงพาณิชย์จากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) มาเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

วันที่ 18 ม.ค. 2566 ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ และเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง ลงพื้นที่สำรวจและติดตามข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และสถานีบนแนวเส้นทางรถไฟสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต้ เพื่อประเมินความพร้อมในการให้บริการ และการเปลี่ยนถ่ายขบวนรถไฟเชิงพาณิชย์ ในกรณีย้ายสถานีต้นทาง/ปลายทางของขบวนรถไฟเชิงพาณิชย์สายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือและสายใต้จากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) มายังสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ โดยในการลงพื้นที่ ขร. ครั้งนี้ ได้ดำเนินการซักซ้อมผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้แทนบริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จำกัด และผู้แทนบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในภาพรวมสำหรับเตรียมการรองรับผู้โดยสาร ตั้งแต่ทางเข้า-ออก จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร ที่พักคอย สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รวมถึงความพร้อมของสถานีในการรองรับผู้โดยสารรถไฟเชิงพาณิชย์ที่เปลี่ยนจากการใช้สถานีระดับพื้นเป็นสถานียกระดับ การติดตามดังกล่าวเป็นความตั้งใจที่จะยกระดับมาตรฐานการให้บริการขนส่งทางราง ให้สามารถรองรับการใช้บริการของประชาชนได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และเท่าเทียมในระบบรถไฟชานเมือง รถไฟระหว่างเมือง ตลอดจนระบบการเดินทางเชื่อมต่อรอบสถานีรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) และรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล(สายสีน้ำเงิน) ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้กำหนดมาตรการในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการปรับย้ายสถานี สำหรับผู้โดยสารรถไฟทางไกลได้จัดให้มีรถโดยสาร (Shuttle bus) ให้บริการฟรี เพื่อเชื่อมต่อระหว่างสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ตลอดจนผู้โดยสารรถไฟทางไกล และผู้โดยสารรถไฟชานเมืองประเภทตั๋วเดือน สามารถนำตั๋วโดยสาร แสดงให้เจ้าหน้าที่เพื่อขึ้นรถไฟชานเมืองสายสีแดง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนถ่าย ตามนโยบาย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งรถไฟทางไกลจะเริ่มให้บริการที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 โดยจะเริ่มให้บริการเที่ยวปฐมฤกษ์ ในเวลา 13.19 น.

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content