กรมการขนส่งทางราง เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 ก.ค. 2566 นางสาวจีรวรรณ หงสกุล ผู้อำนวยการกองกำกับกิจการขนส่งทางราง และเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ร่มโพธิ์ทอง ปกผองไทย” ที่จัดขึ้นบริเวณด้านหน้ากระทรวงคมนาคม โดยมีนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ ในเวลา 19.00 น. กรมการขนส่งทางรางได้ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ เวทีใหญ่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ด้านหน้ากระทรวงคมนาคม เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content