กรมการขนส่งทางราง เปิดจำนวนผู้ใช้ระบบราง ช่วงวันหยุดยาว (วันพืชมงคล-วันวิสาขบูชา) รวมกว่า 2.5 ล้านคน

ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันพืชมงคลต่อเนื่องจนถึงวันวิสาขบูชา (วันที่ 13-16 พฤษภาคม 2565) มีประชาชนใช้บริการระบบราง รวมทั้งสิ้น 2,510,224 คน-เที่ยว (แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมือง 180,342 คน-เที่ยว และระบบรถไฟฟ้า 2,329,882 คน-เที่ยว) ประกอบด้วย

1) รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 180,342 คน-เที่ยว แบ่งเป็น ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 75,912 คน-เที่ยว และผู้โดยสารเชิงสังคม 104,430 คน-เที่ยว มีผู้โดยสารขาออกสะสม 88,558 คน-เที่ยว และผู้โดยสารขาเข้า 91,784 คน-เที่ยว ซึ่งรถไฟสายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 66,752 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 31,721 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 35,031 คน-เที่ยว) รองลงมาเป็นสายตะวันออกเฉียงเหนือ 44,904 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 22,817 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 22,087 คน-เที่ยว) สายเหนือ 36,086 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 18,153 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 17,933 คน-เที่ยว) สายตะวันออก 21,619 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 10,384 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 11,235 คน-เที่ยว) และสายมหาชัย/แม่กลอง 10,981 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 5,483 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 5,498 คน-เที่ยว) ทั้งนี้ ตลอดช่วงวันหยุดต่อเนื่อง 4 วันมีเหตุอันตรายต่อการเดินรถไฟ จำนวน 3 ครั้ง (ขบวนรถชนโค 3 ครั้ง โคเสียชีวิต 5 ตัว) ไม่มีผู้ใดเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ

2) ระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สะสม 4 วัน มีผู้ใช้บริการ 2,329,882 คน-เที่ยว ประกอบด้วย Airport Rail Link 122,704 คน-เที่ยว สายสีแดง 35,937 คน-เที่ยว สายฉลองรัชธรรม(สีม่วง) 79,813 คน-เที่ยว สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 629,670 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 1,461,758 คน-เที่ยว ทั้งนี้ ตลอดช่วงวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน มีรถไฟฟ้าขัดข้องรวม 5 ครั้ง (ระบบขับเคลื่อนขัดข้อง 4 ครั้ง และระบบเบรก 1 ครั้ง มีขบวนรถไฟฟ้าเสียเวลามากกว่า 5 นาที รวม 5 เที่ยววิ่ง)

สำหรับสัปดาห์นี้ ขร. คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการระบบรางเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก เนื่องจากมีเปิดภาคเรียนการศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบ on-site (เรียนที่โรงเรียน) และ ขร. ได้มีการประสานให้หน่วยงานผู้ให้บริการเตรียมความพร้อม รองรับการใช้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ

กรมการขนส่งทางราง ห่วงใยผู้ใช้บริการระบบราง เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกล Covid-19

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์