กรมการขนส่งทางราง เผยปริมาณผู้โดยสารระบบขนส่งทางราง (แบบรายเดือน) ตั้งแต่เริ่มมีการเริ่มพบผู้ติดเชื้อ COVID – 19 ในประเทศไทย จนถึงเดือนล่าสุด (กรกฎาคม 2564)

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยจำนวนผู้โดยสารในระบบขนส่งทางราง ทั้งในระบบรถไฟฟ้า (MRT BTS ARL) และรถไฟระหว่างเมือง (SRT) ตั้งแต่ช่วงระยะเวลาที่เริ่มเกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในประเทศไทย (เดือนมกราคม 2563) จนถึงเดือนกรกฎาคม 2564 จะเห็นได้ว่าจากปริมาณผู้โดยสารที่มีจำนวนมากกว่า 1 ล้านคนในเดือนก่อนเกิดการแพร่ระบาด ได้ลดลงตามสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยจำนวนผู้โดยสารที่ต่ำที่สุดเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2563 เหลือผู้โดยสารแค่ 2 แสนกว่าคน และกลับมาถึงหลัก 1 ล้านกว่าคนในเดือนพฤศจิกายน 2563 แต่เมื่อเริ่มมีการระบาดระลอกที่ 2 เป็นต้นมา จำนวนผู้โดยสารกลับมาลดลงอีกครั้ง จนถึงเดือนล่าสุด (กรกฎาคม 2564) ที่การแพร่ระบาดยังคงทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ทำให้จำนวนผู้โดยสารกลับไปอยู่ในระดับ 2 แสนกว่าคนอีกครั้งที่ผ่านมา ขร. ได้มีการออกประกาศมาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางรางภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลายฉบับเพื่อให้หน่วยงานผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางและผู้โดยสารปฏิบัติตามร่วมกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในระบบขนส่งทางราง และ ขร. หวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในเร็ววันเพื่อให้ระบบขนส่งทางรางกลับมาเป็นระบบทางเลือกในการเดินทางของประชาชนอีกครั้ง

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์