กรมการขนส่งทางราง เผยประชาชนเดินทางด้วยระบบรางช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 – 2 สิงหาคม 2566 สะสม 2 วัน (28 – 29 กรกฎาคม 2566) รวมแล้วประมาณ 2.2 ล้านคน-เที่ยว โดยเมื่อวาน (29 กรกฎาคม 2566) มีผู้ใช้บริการระบบรางรวม 995,508 คน-เที่ยว

ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา 2 วันคือ วันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2566 มีประชาชนใช้บริการระบบรางรวม 2,201,339 คน-เที่ยว ประกอบด้วย รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 310,562 คน-เที่ยว แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 130,414 คน-เที่ยว และผู้โดยสารเชิงสังคม 180,148 คน-เที่ยว โดยมีผู้โดยสารขาออกสะสม 96,450 คน-เที่ยว และขาเข้า 84,827 คน-เที่ยว ซึ่งพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 60,372 คน-เที่ยว (ขาออก 32,290 คน-เที่ยว และขาเข้า 28,082 คน-เที่ยว) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ 46,469 คน-เที่ยว (ขาออก 25,382 คน-เที่ยว และขาเข้า 21,087 คน-เที่ยว) สายเหนือ 38,008 คน-เที่ยว (ขาออก 19,320 คน-เที่ยว ขาเข้า 18,688 คน-เที่ยว) สายตะวันออก 22,323 คน-เที่ยว (ขาออก 12,220 คน-เที่ยว ขาเข้า 10,103 คน-เที่ยว) และสายมหาชัย/แม่กลอง 14,105 คน-เที่ยว (ขาออก 7,238 คน-เที่ยว ขาเข้า 6,867 คน-เที่ยว) และระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รวมรถไฟฟ้าชานเมือง(สายสีแดง)) สะสม 2 วัน มีผู้ใช้บริการแล้ว 1,890,777 คน-เที่ยว ประกอบด้วย Airport Rail Link 100,278 คน-เที่ยว สายสีแดง 31,591 คน-เที่ยว สายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) 68,311 คน-เที่ยว สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 462,592 คน-เที่ยว สายสีเหลือง 84,320 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 1,143,685 คน-เที่ยว
ทั้งนี้ พบว่า เมื่อวาน (วันที่ 29 กรกฎาคม 2566) ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของวันหยุดต่อเนื่องระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 – 2 สิงหาคม 2566 มีประชาชนใช้บริการระบบราง รวมทั้งสิ้นจำนวน 995,508 คน-เที่ยว (ไม่รวมผู้โดยสารรถไฟทางไกลต่อสายสีแดงฟรี 18 คน) แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 79,861 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง (รวมสายสีแดง) จำนวน 915,647 คน-เที่ยว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. รถไฟระหว่างเมืองของ รฟท. ให้บริการรวม 227 ขบวน มีผู้ใช้บริการจำนวน 79,861 คน-เที่ยว แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 32,045 คน-เที่ยว และเชิงสังคม 47,816 คน-เที่ยว โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 41,444 คน-เที่ยว และผู้โดยสารขาเข้า 38,417 คน-เที่ยว โดยพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 27,058 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 13,860 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 13,198 คน-เที่ยว) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ใช้บริการ 19,728 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 10,718 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 9,010 คน-เที่ยว) สายเหนือ 16,424 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 8,236 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 8,188 คน-เที่ยว) สายตะวันออก 10,112 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 5,260 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 4,852 คน-เที่ยว) และสายแม่กลองและมหาชัย 6,539 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 3,370 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 3,169 คน-เที่ยว)
  2. ระบบรถไฟฟ้า ให้บริการเดินรถไฟฟ้ารวม 2,449 เที่ยว มีผู้ใช้บริการรวมจำนวน 915,647 คน-เที่ยว ประกอบด้วย รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ 174 เที่ยว จำนวน 49,396 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ให้บริการ 230 เที่ยว จำนวน 15,470 คน-เที่ยว (ไม่รวมผู้โดยสารรถไฟทางไกลต่อสายสีแดงฟรี 18 คน) รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) 216 เที่ยว จำนวน 31,153 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 294 เที่ยว จำนวน 214,891 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าสายสีเหลือง 216 เที่ยว จำนวน 27,413 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) ให้บริการรวม 1,319 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 577,324 คน- เที่ยว (สายสีเขียว 566,773 คน-เที่ยว และสายสีทอง 10,551 คน-เที่ยว)
    สำหรับด้านความปลอดภัย มีเหตุอันตรายต่อการเดินรถไฟ 2 ครั้ง โดยเมื่อเวลา 13.01 น. ผู้โดยสารหญิง อายุ 68 ปี พลัดตกจากขบวนรถธรรมดาที่ 261 ในบริเวณสถานีปากท่อ ได้รับบาดเจ็บบริเวณแขนซ้าย และศีรษะบวม เจ้าหน้าที่ได้ประสานงานให้ความช่วยเหลือ และนำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว และเมื่อเวลา 13.07 น. ขบวนรถสินค้าที่ 860 ชนโค ส่งผลให้รถจักรดีเซล 5250 ฝาปิดจัมเปอร์ด้านซ้ายแตกหัก และมือจับด้านซ้ายปลดขอพ่วงบิดงอ แต่ไม่กีดขวางการเดินรถจากเหตุนี้ และสำหรับระบบรถไฟฟ้า ไม่มีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง
    ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางรางประสานผู้ให้บริการระบบราง พิจารณาดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยฯ มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการเดินรถไฟ รวมทั้งประสานฝ่ายความมั่นคงมาช่วยดูแลในพื้นที่ระบบรางมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 – 2 สิงหาคม 2566 นี้
    กรมการขนส่งทางรางห่วงใยผู้ใช้บริการระบบราง เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกล covid-19

กรมการขนส่งทางราง #กรมราง #รถไฟ #รถไฟฟ้า #ระบบขนส่งทางราง

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content