กรมการขนส่งทางราง เผยประชาชนเดินทางด้วยระบบรางช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2566 สะสม 2 วัน (29-30 ธันวาคม 2565) รวมแล้วกว่า 2.2 ล้านคน-เที่ยว

30 ธ.ค.65 มีผู้ใช้บริการระบบรางรวม 1,033,192 คน-เที่ยว ยังไม่มีเหตุอันตรายต่อการเดินรถไฟและรถไฟฟ้าขัดข้อง โดยวันนี้สายสีแดงให้บริการฟรีตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ พร้อมทั้ง ขร. ประสานผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้าขยายเวลาให้บริการถึง 02.00 น. รองรับการเดินทางของประชาชนที่ไปร่วมกิจกรรม Coundown ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 4 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา 2 วันคือ วันที่ 29-30 ธันวาคม 2565 มีประชาชนใช้บริการระบบรางรวม 2,201,636 คน-เที่ยว มากกว่าประมาณการ 69,479 คน-เที่ยว หรือมากกว่าประมาณการร้อยละ 3.26 (ประมาณการ 2 วัน 2,132,157 คน-เที่ยว แบ่งเป็นรถไฟ 147,237 คน-เที่ยวและรถไฟฟ้า 1,984,920 คน-เที่ยว) ประกอบด้วย รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 175,474 คน-เที่ยว แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 72,380 คน-เที่ยว และผู้โดยสารเชิงสังคม 103,094 คน-เที่ยว โดยมีผู้โดยสารขาออกสะสม 98,571 คน-เที่ยว และขาเข้า 76,903 คน-เที่ยว ซึ่งพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 53,764 คน-เที่ยว (ขาออก 28,635 คน-เที่ยว และขาเข้า 25,129 คน-เที่ยว) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ 47,968 คน-เที่ยว (ขาออก 28,909 คน-เที่ยว และขาเข้า 19,059 คน-เที่ยว) สายเหนือ 39,266 คน-เที่ยว (ขาออก 22,293 คน-เที่ยว ขาเข้า 16,973 คน-เที่ยว) สายตะวันออก 21,530 คน-เที่ยว (ขาออก 11,663 คน-เที่ยว ขาเข้า 9,867 คน-เที่ยว) และสายมหาชัย/แม่กลอง 12,946 คน-เที่ยว (ขาออก 7,071 คน-เที่ยว ขาเข้า 5,875 คน-เที่ยว) และระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รวมรถไฟฟ้าชานเมือง(สายสีแดง)) สะสม 2 วัน มีผู้ใช้บริการแล้ว 2,026,162 คน-เที่ยว ประกอบด้วย Airport Rail Link 100,325 คน-เที่ยว สายสีแดง 28,683 คน-เที่ยว สายฉลองรัชธรรม(สีม่วง) 62,342 คน-เที่ยว สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 562,575 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 1,272,237 คน-เที่ยว ทั้งนี้ พบว่า เมื่อวาน (วันที่ 30 ธันวาคม 2565) ซึ่งเป็นวันสองของวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 มีประชาชนมาใช้บริการระบบราง รวมจำนวน 1,033,192 คน-เที่ยว ลดลงจากวันที่ 29 ธันวาคม 2565 จำนวน 135,252 คน-เที่ยว หรือลดลงร้อยละ 11.58 แต่มากกว่าประมาณการ 43,625 คน-เที่ยว (ประมาณการวันที่ 30 ธ.ค.65 จำนวน 989,567 คน-เที่ยว) หรือมากกว่าประมาณการร้อยละ 4.41 แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 85,608 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) จำนวน 947,584 คน-เที่ยว โดยมีรายละเอียด ดังนี้1. รถไฟของ รฟท. ให้บริการ 216 เที่ยววิ่ง มีผู้ใช้บริการรวมจำนวน 85,608 คน-เที่ยว (ลดลงจากวันที่ 29 ธ.ค.65 จำนวน 4,258 คน หรือลดลงร้อยละ 4.74) แบ่งเป็น ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 34,726 คน-เที่ยว และเชิงสังคม 50,882 คน-เที่ยว โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 47,392 คน-เที่ยว (ลดลงจาก 29 ธ.ค.65 จำนวน 3,787 คน-เที่ยว หรือลดลงร้อยละ 7.40) และผู้โดยสารขาเข้า 38,216 คน-เที่ยว (ลดลงจาก 29 ธ.ค.65 จำนวน 471 คน-เที่ยว หรือลดลงร้อยละ 1.22) โดยพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 28,437 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 15,013 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 13,424 คน-เที่ยว) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 22,560 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 13,373 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 9,187 คน-เที่ยว) สายเหนือ 17,589 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 9,547 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 8,042 คน-เที่ยว) สายตะวันออก 10,696 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 6,021 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 4,675 คน-เที่ยว) และสายมหาชัย/แม่กลอง 6,326 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 3,438 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 2,888 คน-เที่ยว) โดยไม่มีเหตุอันตรายต่อการเดินรถไฟของ รฟท.2. ระบบรถไฟฟ้า จำนวน 947,584 คน (ลดลงจากวันที่ 29 ธ.ค.65 จำนวน 130,994 คน หรือลดลงร้อยละ 12.15) ให้บริการรวม 2,343 เที่ยววิ่ง (ปกติ 2,331 เที่ยววิ่งและเสริม 12 เที่ยววิ่ง) ประกอบด้วย รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ 174 เที่ยววิ่ง มีผู้ใช้บริการจำนวน 48,046 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) 230 เที่ยววิ่ง จำนวน 12,298 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) 316 เที่ยววิ่ง จำนวน 26,348 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 464 เที่ยววิ่ง(รวมเสริม 4 เที่ยววิ่ง) จำนวน 262,690 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 1,159 เที่ยววิ่ง (รวมเสริม สายสุขุมวิท 8 เที่ยววิ่ง) จำนวน 598,202 คน-เที่ยว โดยไม่มีเหตุขัดข้องสำหรับวันนี้ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นวันสิ้นปี ทางบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) มอบความสุขให้กับผู้ใช้บริการขึ้นสายสีแดงฟรี ระหว่าง 12.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ถึง 12.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นของขวัญปีใหม่ นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางรางได้ประสานผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้า ขยายระยะเวลาการให้บริการจนถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2566 เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนที่ไปร่วมกิจกรรม Coundown และสวดมนต์ข้ามปีตามจุดต่างๆ รวมทั้งให้ผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้าเพิ่มเที่ยววิ่งเสริมในช่วงที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นให้เพียงพอ และมีการบริหารจัดการกลุ่มคนที่มาใช้บริการรถไฟฟ้า (Crowd Control) ที่สถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ใกล้เคียงสถานที่จัดกิจกรรม พร้อมทั้งกำชับให้ดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ทั้งนี้ ในช่วงคืนนี้ ตนพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางรางจะลงพื้นที่ติดตามและตรวจการให้บริการของผู้ให้บริการ (Operator) ระบบราง ทั้งรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้า เพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการในคืน Countdown นี้กรมการขนส่งทางราง ห่วงใยผู้ใช้บริการระบบรางช่วงวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกล Covid-19

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content