กรมราง ตรวจความพร้อมสถานีรถไฟภายใต้กิจกรรม สถานีดีพร้อม

กรมการขนส่งทางราง ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อมของสถานีรถไฟรถไฟเชียงใหม่ และสถานีนครลำปาง โดยสถานีเชียงใหม่ เป็นสถานีปลายทางของทางรถไฟสายเหนือ เปิดให้บริการเมื่อปี พ.ศ. 2464 โดยสถานีเชียงใหม่มีเอกลักษณ์ที่สวยงาม และเคยได้รับรางวัล อนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อปี พ.ศ. 2549

สำหรับสถานีรถไฟลำปาง เป็นสถานีรถไฟที่มีความเก่าแก่อีกสถานี โดยเปิดให้บริการเมื่อปี พ.ศ. 2459 และเคยได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแห่งสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่น ประเภทอาคารสถาบันและสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2536

กรมการขนส่งทางราง ขอขอบคุณนายสถานี ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินเป็นอย่างดีติดตามผลการพิจารณาผลรางวัลเร็วๆ นี้

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content