การขนส่งทางราง ร่วมลงนามแสดงความอาลัยกรณีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เสด็จสวรรคต

วันที่ 12 ก.ย. 2565 ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ร่วมลงนามแสดงความอาลัยกรณีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา โดยมี Mr. Mark Gooding OBE เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับ ณ สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย

ทางด้าน ดร.พิเชฐ กล่าวว่า ในนามของกรมการขนส่งทางราง ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ซึ่งทรงเป็นที่รักและเคารพยิ่งของประชาชนอังกฤษและผู้คนทั่วโลก การครองราชย์ตลอด 70 ปี ของพระองค์ทรงยืนหยัดผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงมากมายหลายทศวรรษ และนั่นคือข้อพิสูจน์ถึงความเติบโตและรุ่งเรืองของประเทศภายใต้รัชสมัยของพระองค์ สำหรับการสูญเสียครั้งนี้ เราจะจดจำสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ในฐานะผู้นำที่แข็งแกร่งและประมุขที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกในยุคสมัยของเรา ขอแสดงความเสียใจต่อสมาชิกราชวงศ์และประชาชนอังกฤษต่อการสูญเสียครั้งนี้

“On behalf of the Department of Rail Transport, I wish to convey our deepest sympathies and condolences to the new British monarch, King Charles III, the Royal Family and the Government and people of the United Kingdom for the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II who has been a highly respected figure of the international community.

Throughout Her Majesty’s life, Her Majesty Queen Elizabeth II devoted her life and performed her duties for the benefits of the British people and the close ties between the United Kingdom and Thailand.

The Queen was an inspiration to us all. We shall remember her with our utmost respect and keep the warm ties of friendship and cooperation between Thailand and the United Kingdom in order to improve Thailand’s railway system development and raise the standard of living for Thais like in the United Kingdom.”

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 พระราชสมภพเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2469 และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 โดยมีพระชนมายุ 96 พรรษา ทรงเป็นพระประมุขของ 15 ประเทศ จาก 53 รัฐ สมาชิกในเครือจักรภพแห่งชาติ พระองค์เป็นประธานเครือจักรภพและประมุขสูงสุดแห่งคริสตจักรแห่งอังกฤษ และทรงเป็นกษัตริยาที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดเท่าที่เคยมีมา และทรงเป็นประมุขที่มีพระชนมายุยืนยาวที่สุดและครองราชย์ยาวนานที่สุดของอังกฤษ

หากกล่าวถึงระบบขนส่งทางรางระหว่างประเทศไทย กับสหราชอาณาจักรนั้น อาจกล่าวได้ว่าสหราชอาณาจักรมีส่วนสำคัญยิ่งในการเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดระบบขนส่างทางรางขึ้นในประเทศไทย โดยสืบเนื่องมาจากการที่คณะราชทูตของประเทศไทยที่เดินทางไปยังสหราชอาณาจักรและพบเห็นกับความเจริญก้าวหน้าของการขนส่งด้วยรถไฟ จากข้อมูลต่าง ๆ ที่คณะราชทูตไทยได้ประสบพบเห็นในหราชอาณาจักรครั้งนั้นได้จุดประกายให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคมนาคมโดยเส้นทางรถไฟ เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับดินแดนอื่น และการปกครอง รวมทั้งเป็นประโยชน์ทางเศรษกิจของประเทศ และเป็นเส้นทางขนส่งผู้โดยสารและสินค้าไปมาถึงกันได้ง่ายยิ่งขึ้น จนต่อมาได้ดำเนินการสำรวจเพื่อสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ โดยเริ่มต้นสร้างทางรถไฟเชื่อมกับเมืองหลวง คือ นครราชสีมา และในเดือนตุลาคมปี 2433 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งกรมรถไฟขึ้น

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ภาพข่าว

Skip to content