การปฏิบัติตามมาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางรางภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ

จากการประกาศมาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางรางภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมการขนส่งทางราง เพื่อขอความร่วมมือหน่วยงานผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางทุกระบบถือปฏิบัติตามนั้น ทาง BTS ได้รับทราบและปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวในทันที โดยได้ดำเนินการประกาศเพื่อกำชับให้ผู้ใช้บริการเว้นระยะห่างภายในขบวนรถ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

กรมการขนส่งทางราง ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของ รถไฟฟ้าบีทีเอส ที่ร่วมช่วยป้องกันเชื้อไวรัส เพื่อความสุขในการเดินทางระบบรางของประชาชน

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content