ขร. ประชุมหารือร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

กรมการขนส่งทางราง ประชุมหารือร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่องโครงสร้างงานโยธาร่วมโครงการรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ช่วงบางซื่อ – ดอนเมือง

วันนี้ (10 ก.พ. 64) นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือเรื่องโครงสร้างงานโยธาร่วมโครงการรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ช่วงบางซื่อ – ดอนเมือง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ขร. ร่วมกับผู้แทนจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมได้หารือแนวทางดำเนินการก่อสร้าง ที่กำหนดให้ใช้โครงสร้างงานโยธาร่วมกันระหว่างทั้งสองโครงการ และแผนการดำเนินงาน โดยที่ประชุมได้เร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างงานโยธาร่วมโครงการรถไฟความเร็วสูงฯ ช่วงบางซื่อ – ดอนเมือง เพื่อให้ทันกับแผนการดำเนินงานของทั้งสองโครงการต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content