ขร.รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และจิตอาสา ที่ให้การสนับสนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางชื่อ

วันที่ 24 ธ.ค. 2564 ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และจิตอาสา ที่ให้การสนับสนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางชื่อ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางชื่อ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายอนุทิน ชาญวีระกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานมอบโล่ฯ และใบประกาศประกาศเกียรติคุณให้แก่กรมการขนส่งทางรางและหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ร่วมให้การสนับสนุนภารกิจของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางชื่อมาโดยตลอด

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content