ขร. ร่วมลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ

17 ส.ค. 66นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง และเจ้าหน้าที่ ขร. ร่วมลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ งานอุโมงค์รถไฟผาเสด็จ ช่วงมาบกะเบา – หินลับ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และโครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย – จีน ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ พร้อมผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ร่วมตรวจเยี่ยมโครงการฯ

สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ ระยะทาง 132 กิโลเมตร วงเงิน 27,453.80 ล้านบาท แบ่งงานโยธาเป็น 3 สัญญา (สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา – คลองขนานจิตร ระยะทาง 58 กิโลเมตร ความคืบหน้าร้อยละ 96.31 สัญญาที่ 2 ช่วงคลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ ระยะทาง 69 กิโลเมตร อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้าง และสัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ ระยะทาง 5 กิโลเมตร ความคืบหน้าร้อยละ 98.187) และสัญญาที่ 4 จัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ความคืบหน้าร้อยละ 24.31

ส่วนโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา ระยะทาง 253 กิโลเมตร วงเงิน 1.79 แสนล้านบาท แบ่งงานโยธาเป็น 14 สัญญา ความคืบหน้าโครงการฯ โดยภาพรวมร้อยละ 23.95 ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 สัญญา (สัญญาที่ 1-1 กลางดง – ปางอโศก) อยู่ระหว่างก่อสร้าง 10 สัญญา โดยเพิ่งลงนามและรอเข้าพื้นที่ 1 สัญญา (สัญญาที่ 3-1 ช่วงแก่งคอย – กลางดง และปางอโศก – บันไดม้า) และอยู่ระหว่างรอลงนามอีก 2 สัญญา ประกอบด้วย สัญญาที่ 4-5 ช่วงบ้านโพ – พระแก้ว ระยะทาง 13.3 กิโลเมตร อยู่ระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดตรวจร่างสัญญา หากแล้วเสร็จจะสามารถลงนามในสัญญาเพื่อเริ่มก่อสร้างงานโยธาได้ ส่วนสัญญาที่ 4-1 ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง ระยะทาง 15.2 กิโลเมตร ซึ่งเป็นช่วงที่มีโครงสร้างทับซ้อนกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) จะเร่งหารือให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วต่อไป

โดยที่ผ่านมา ขร. ได้กำกับ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงบูรณาการการทำงานร่วมกับ รฟท. เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในช่วงการก่อสร้าง ให้สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นและเป็นได้ตามแผน

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content