ขร. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประเมินระดับคุณภาพสถานีขนส่งทางราง “สถานีดีพร้อม”

กรมการขนส่งทางราง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประเมินระดับคุณภาพสถานีขนส่งทางราง “สถานีดีพร้อม” ภายใต้แนวคิด “กรมรางสร้างสุข .. ด้วยคุณภาพดีพร้อม DRT creates happiness of stations” ร่วมชิงโล่เกียรติยศ ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 130,000 บาท กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเชิญชวนหน่วยงานผู้ให้บริการขนส่งทางรางเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการและความปลอดภัยในระบบขนส่งทางรางให้มีประสิทธิภาพ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยที่ผ่านมากรมการขนส่งทางรางได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในสถานีต่างๆ รวมทั้งสิ้น 32 สถานี ดังนี้

• วันที่ 16 มกราคม 2565 ที่สถานีกลางบางซื่อ สถานีดอนเมือง และสถานีรังสิต
• วันที่ 19-20 มกราคม 2565 ที่สถานีตลิ่งชัน สถานีบางบำหรุ สถานีบางซ่อน สถานีหลักหก สถานีจตุจักร สถานีวัดเสมียนนารี สถานีการเคหะ สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ และสถานีหลักหก
• วันที่ 27 มกราคม 2565 ที่สถานีชลบุรี สถานีบางพระ และสถานีศรีราชา
• วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ที่สถานีอิสรภาพ สถานีพญาไท สถานีราชปรารภ สถานีมักกะสัน สถานีรามคำแหง สถานีหัวหมาก สถานีบ้านทับช้าง สถานีลาดกระบัง และสถานีสุวรรณภูมิ
• วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ที่สถานีสะพานตากสิน สถานีกรุงธนบุรี สถานีอุดมสุข สถานีเจริญนคร สถานีเตาปูน และสถานีบางซ่อน

กรมการขนส่งทางรางจึงขอเชิญชวนสถานีขนส่งทางรางทุกระบบเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งรายละเอียดของการประกวดสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ QR Code ด้านล่าง

“กรมรางสร้างสุข .. ด้วยคุณภาพดีพร้อม DRT creates happiness of stations”

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์