ขร. เชิญร่วมประกวดออกแบบมาสคอตและตราสัญลักษณ์ “การออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล (e – License R)

กรมการขนส่งทางราง เปิดโอกาสให้ผู้สนใจ ทั้งนิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ เชิญร่วมประกวดออกแบบมาสคอตและตราสัญลักษณ์ (MASCOT & LOGO CONTEST) “การออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล (e – License R) ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท

ร่วมส่งผลงานการออกแบบเข้าร่วมกิจกรรมได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566

สามารออกแบบมาสคอตเป็นรูปทรงต่างๆ ที่สะท้อนถึง”การออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล (e – License R)” ได้อย่างสร้างสรรค์ การออกแบบ 1 ชิ้น จะต้องมีผลงานให้เห็น 4 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้ายและด้านขวา ส่งเป็นไฟล์นามสกุล .jpg .png .pdf และ .psd หรือ .ai สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงก์ https://me-qr.com/348bTih7 หรือ QR Code ที่อยู่ในโปสเตอร์นี้

ส่งใบสมัครและผลงานได้ทาง e-mail : [email protected]

สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทางราง โทร. 0-2164-2626 ต่อ 1501-1503 ในวันและเวลาราชการ

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์