ขร. เผยระบบรางประชาชนเดินทางด้วยระบบรางช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

กรมการขนส่งทางราง เผยประชาชนเดินทางด้วยระบบรางช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2565 สะสม 3 วัน (13-15 ก.ค.65) รวม 2,457,322 คน อุบัติเหตุทางรางเป็นศูนย์ โดยวันที่ 15 ก.ค.65 มีผู้ใช้บริการระบบราง 909,208 คน สูงสุดในช่วงสามวัน พร้อมเตรียมรับการเดินทางเที่ยวกลับ

ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า เมื่อวาน (15 กรกฎาคม 2565) ซึ่งเป็นวันที่สามของช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2565 ประชาชนมาใช้บริการระบบราง รวมจำนวน 909,208 คน (เพิ่มจากวันที่ 14 ก.ค. 65 จำนวน 33,482 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.82) แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 56,554 คน และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) จำนวน 852,654 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.รถไฟของ รฟท. จำนวน 56,554 คน (เพิ่มจากวันที่ 14 ก.ค. 65 จำนวน 3,093 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.79) แบ่งเป็น ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 21,809 คนและเชิงสังคม 34,745 คน โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 26,715 คน (เพิ่มขึ้นจากวันที่ 14 ก.ค. 65 จำนวน 239 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.90) และผู้โดยสารขาเข้า 29,839 คน (เพิ่มขึ้นจากวันที่ 14 ก.ค. 65 จำนวน 2,854 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.58) โดยพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 20,912 คน (ผู้โดยสารขาออก 9,726 คน ผู้โดยสารขาเข้า 11,186 คน) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 13,851 คน (ผู้โดยสารขาออก 6,311 คน ผู้โดยสารขาเข้า 7,540 คน) สายเหนือ 11,356 คน (ผู้โดยสารขาออก 5,524 คน ผู้โดยสารขาเข้า 5,832 คน) สายตะวันออก 7,034 คน (ผู้โดยสารขาออก 3,429 คน ผู้โดยสารขาเข้า 3,605 คน) และสายมหาชัย/แม่กลอง 3,401 คน (ผู้โดยสารขาออก 1,725 คน ผู้โดยสารขาเข้า 1,676 คน) พบว่า ไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีกรุงเทพและชุมทางบางซื่อ

2.ระบบรถไฟฟ้า จำนวน 852,654 คน (เพิ่มขึ้นจากวันที่ 14 ก.ค.65 จำนวน 30,389 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ3.70) ประกอบด้วย รถไฟฟ้า Airport Rail Link จำนวน 43,478 คน รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) จำนวน 12,385 คน รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) จำนวน 28,515 คน รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) จำนวน 248,745 คน และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) จำนวน 519,531 คน สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพียงพอ โดยขบวนรถเสริมรวม จำนวน 15 เที่ยว ได้แก่ Airport Rail Link เพิ่มรถเสริมจำนวน 3 เที่ยว BTS สายสุขุมวิท เพิ่มรถเสริมจำนวน 8 เที่ยว และสายเฉลิมรัชมงคล(สีน้ำเงิน) เพิ่มรถเสริมจำนวน 4 เที่ยว โดยไม่มีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง

สำหรับด้านความปลอดภัยประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 พบว่า หน่วยงานผู้ให้บริการระบบรางดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่( Covid-19) อย่างต่อเนื่อง ไม่มีเหตุอันตรายทางรถไฟ

ทั้งนี้ จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการระบบรางสะสม 3 วันคือ วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2565 มีประชาชนมาใช้บริการระบบรางรวม 2,457,322 คน ประกอบด้วย รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 174,328 คน แบ่งเป็น ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 67,677 คน และผู้โดยสารเชิงสังคม 106,651 คน โดยมีผู้โดยสารขาออกสะสม 86,802 คน และขาเข้า 87,526 คน ซึ่งพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 65,344 คน รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ 42,592 คน สายเหนือ 35,508 คน สายตะวันออก 21,123 คน และสายมหาชัย/แม่กลอง 9,761 คน และระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รวมรถไฟฟ้าชานเมือง(สายสีแดง)) สะสม 3 วัน มีผู้ใช้บริการรวม 2,282,994 คน ประกอบด้วย Airport Rail Link 120,190 คน สายสีแดง 33,946 คน สายฉลองรัชธรรม(สีม่วง) 74,107 คน สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 648,525 คน และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 1,406,226 คน ด้านความปลอดภัยด้านระบบรางสะสม 3 วัน ไม่มีเหตุอันตรายทางราง มีเพียงรถไฟฟ้าขัดข้องรวม 3 ครั้ง

สำหรับในวันนี้ (16 กรกฎาคม 2565) คาดว่าประชาชนจะทยอยเดินทางเที่ยวกลับ โดยกรมการขนส่งทางราง ได้ประสาน รฟท. เพิ่มตู้พ่วงไปกับขบวนรถที่มีผู้โดยสารเดินทางเป็นจำนวนมาก และสำหรับระบบรถไฟฟ้าได้เตรียมพร้อมขบวนรถเสริมในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนกรณีมีผู้โดยสารหนาแน่น โดยตั้งเป้าหมายว่า ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง และอุบัติเหตุทางรางต้องเป็นศูนย์ ไม่มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากการเดินทางด้วยระบบราง

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์