ขอเชิญรับชมเทปบันทึกการสัมภาษณ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง

ขอเชิญรับชมเทปบันทึกการสัมภาษณ์
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง
(ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์)
ในประเด็น “การพัฒนารถไฟทางคู่ในประเทศไทย”
ออกอากาศในรายการ Thailand Today
ทางช่อง NBT World 

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in ข่าวประชาสัมพันธ์