ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกรมการขนส่งทางราง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกรมการขนส่งทางราง

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 79171 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content