ทางคู่เลี่ยงเมือง (Chord Lines) ลดเวลาในการเดินทาง เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง

1 ในสุดยอดโครงการระบบรางของประเทศไทย
ทางคู่เลี่ยงเมือง (Chord Lines) ลดเวลาในการเดินทาง เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 1 ช่วง ฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย เชื่อมโยงการขนส่งและโลจิสติกส์ในภาคอีสานและชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยมีการก่อสร้างทางคู่เลี่ยงเมือง 3 แห่ง ได้แก่ ทางคู่เลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา ทางคู่เลี่ยงเมืองแก่งคอย และทางคู่เลี่ยงเมืองบ้านภาชี ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่การขนส่งทางรางและระบบโลจิสติกส์ สนับสนุนการขนส่งสินค้า เช่น น้ำมัน ก๊าซแอลพีจี ปูนซีเมนต์ สินค้าบรรจุคอนเทนเนอร์ ระหว่างพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและท่าเรือแหลมฉบัง กับพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน รวมทั้งช่วยสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากถนนมาสู่ระบบราง ลดเวลาการเดินทาง ลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิง และลดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์