ทางรถไฟยกระดับยาวที่สุดในประเทศไทย (จังหวัดลพบุรี) 1 ในสุดยอดโครงการระบบรางของประเทศไทย

โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ (ช่วงบ้านกลับ-โคกกะเทียม) มีการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับระยะทาง 19 กิโลเมตร เลี่ยงเมืองลพบุรี และมีระยะทางรวม 29 กิโลเมตร

โดยจุดเริ่มต้นอยู่ที่สถานีรถไฟบ้านกลับ ก่อสร้างเป็นทางรถไฟระดับพื้นระยะทางประมาณ 5.7 กิโลเมตร และมีการปรับแนวก่อสร้างทางรถไฟใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบกับพระปรางค์สามยอด และโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี โดยเป็นการยกระดับทางรถไฟ ขนานกับทางหลวงหมายเลข 366 ระยะทาง 19 กิโลเมตร มีความสูงประมาณ 10-20 เมตร ก่อนจะเริ่มลดระดับลงเป็นทางรถไฟระดับพื้นระยะทางประมาณ 4.3 กิโลเมตร และบรรจบกับทางรถไฟเดิมบริเวณก่อนเข้าสู่สถานีโคกกะเทียม ซึ่งถือว่าเป็นทางรถไฟยกระดับที่มีระยะทางยาวที่สุดในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน และทางยกระดับบางช่วงต้องยกระดับข้ามแยก และข้ามแม่น้ำลพบุรี ซึ่งต้องใช้เทคนิคค่อนข้างสูงในการก่อสร้างทั้งนี้ มีการก่อสร้างสถานีรถไฟบนทางยกระดับ 1 สถานี ได้แก่ สถานีรถไฟลพบุรี 2

Announced by

กลุ่มประชาสัมพันธ์

Other posts in ข่าวประชาสัมพันธ์