ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการในสังกัดกรมการขนส่งทางราง (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ)

ดาวน์โหลด

ประกาศรับโอนตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ดาวน์โหลด ( PDF, 660310 bytes )

แบบหนังสือแสดงความจำนงขอโอน

ดาวน์โหลด ( PDF, 2205 bytes )

เอกสารเพิ่มเติมกรณีต่างสายงานและต่างกลุ่ม

ดาวน์โหลด ( PDF, 2202 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content