ประกาศมาตรการพึงปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้านการจัดการระบบขนส่งทางรางรองรับการเปิดประเทศและส่งเสริมการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ออกประกาศ เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้านการจัดการระบบขนส่งทางรางรองรับการเปิดประเทศและส่งเสริมการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ

ดาวน์โหลด

ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้านการจัดการระบบขนส่งทางรางรองรับการเปิดประเทศและส่งเสริมการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ

ดาวน์โหลด ( PDF, 1096906 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์