ประกาศ ขร. เรื่อง การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2

กรมการขนส่งทางราง ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30-13.00 น. ณ ห้อง Eternity Ballroom โรงแรมพูลแมน คิง ทาวเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพมหานคร เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกท่าน เพื่อนำทุกความคิดเห็นที่ได้รับมาประกอบการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content