ประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางราง ครั้งที่ 9-3/2566

31 ส.ค. 66 นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางราง ครั้งที่ 9-3/2566 พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมมนังคสิลา ชั้น 2 อาคาร ณ ถลาง กรมการขนส่งทางราง และผ่านระบบ Zoom cloud meetings

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่าง ข้อกำหนดสมรรถนะของโครงสร้างป้องกันการชนในรถขนส่งทางราง (Crashworthiness requirements for rail vehicles) โดยมีวัตถุประสงค์ในการกำหนดความปลอดภัย (passive safety) ของโครงสร้างรถขนส่งทางรางเมื่อเกิดการชน เช่น พื้นที่ปลอดภัยภายในตัวรถ (survival space) ส่วนรับแรงกระแทกของตัวรถ (crumple zone) คุณสมบัติของกันชนหน้ารถไฟ (obstacle deflector) และชิ้นส่วนป้องกันที่ล้อรถไฟ (lifeguards) เพื่อลดผลกระทบและยกระดับความปลอดภัยของผู้โดยสารในขบวนรถ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างมาตรฐานดังกล่าว โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมาตรฐานดังกล่าวข้างต้นไปบังคับใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content