ปริมาณผู้โดยสารในระบบขนส่งทางราง

ปริมาณผู้โดยสารในระบบขนส่งทางราง
เปรียบเทียบตั้งแต่ช่วงก่อนการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (วันที่ 1-25 มี.ค. 2563) และหลังประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (วันที่ 27 มี.ค. ถึงปัจจุบัน)

จัดทำโดย : กองกำกับกิจการขนส่งทางราง กรมการขนส่งทางราง

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in ข่าวประชาสัมพันธ์