ปริมาณรถขนส่งทางรางที่จะมีการนำมาใช้งานในปี 2566 รวมแล้วกว่า 10,534 คัน

ปริมาณรถขนส่งทางรางที่จะมีการนำมาใช้งานในปี 2566
รวมแล้วกว่า 10,534 คัน
(จากผู้ให้บริการทุกระบบรางในประเทศ)

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content