ร่วมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ ผ่าน Application“DRT Crossing”

กรมการขนส่งทางราง เชิญชวนให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ โดยการแจ้งข้อมูลอุปกรณ์ขัดข้อง ข้อมูลอุบัติเหตุ หรือแจ้งปัญหาอื่นๆ บริเวณจุดตัด ผ่านฐานข้อมูลจุดตัดทางรถไฟของกรมการขนส่งทางราง “DRT Crossing” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบและแก้ไขได้ถูกจุดอย่างทันท่วงที รวมทั้งทุกคนยังสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของจุดตัดฯ เช่น ข้อมูลทางกายภาพ ค่าคูณควบจำนวนจราจร (Traffic Moment) และรูปภาพบริเวณจุดตัดทางถนนและทางรถไฟต่างๆ ในไทย ซึ่งทุกคนสามารถเข้าใช้งาน application ฐานข้อมูลจุดตัดทางรถไฟของกรมการขนส่งทางราง “DRT Crossing” ได้ 2 ช่องทาง คือ Web Application “Link: https://crossing.drt.go.th/DRT/Cross/” หรือ ผ่าน Mobile Application โดยการดาวน์โหลด “DRT Crossing” ผ่านแอพในโทรศัพท์มือถือระบบ Android และ iOS ได้แล้ว

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์