รายการมองรัฐสภา ประเด็น “การขึ้นอัตราค่าโดยสารของ BTS”

เทปบันทึกการสัมภาษณ์ ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ในประเด็นการขึ้นอัตราค่าโดยสารของ BTS ในรายการมองรัฐสภา วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content