รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

กรมการขนส่งทางราง ได้รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีเจ้าหน้าที่ของ ขร. ให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content