เทปการสัมภาษณ์ ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางรางในประเด็น “ไทยพร้อมแค่ไหนในอุตสาหกรรมระบบราง” EP 2 ออกอากาศในรายการ EEC Focus ทาง TNN ช่อง 16

Announced by

กลุ่มประชาสัมพันธ์

Other posts in ข่าวประชาสัมพันธ์