เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการในสังกัดกรมการขนส่งทางราง (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ)

ดาวน์โหลด

หนังสือรับโอนตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)

ดาวน์โหลด ( PDF, 61029 bytes )

OR Code ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( Image, 2199 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content