โครงข่ายรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 14 สายทาง ระยะทาง 553.41 กม. 367 สถานี

โครงข่ายรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
14 สายทาง ระยะทาง 553.41 กม. 367 สถานี
🚝 เส้นทางที่เปิดให้บริการแล้ว 6 สี 9 เส้นทาง ระยะทาง 170.38 กม.
🚄 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 6 สี 6โครงการ ระยะทาง 150.76 กม.
🚅 อยู่ระหว่างประกวดราคา 2 สี 2 เส้นทาง ระยะทาง 37 กม.
🚈 อยู่ระหว่างดำเนินการ PPP 2 สี 5โครงการ 55.24 กม.
🚋 อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม 10 สี 10 โครงการ ระยะทาง 140.03 กม.

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์