โครงข่ายรถไฟในปัจจุบัน ระยะทาง 4,044 กิโลเมตร ครอบคลุม 47 จังหวัด

โครงข่ายรถไฟในปัจจุบัน ระยะทาง 4,044 กิโลเมตร ครอบคลุม 47 จังหวัด

สถานะรถไฟทางคู่

🚅 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 5 โครงการ ระยะทางรวม 500 กิโลเมตร เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้มีทางคู่เพิ่มขึ้น เป็น 1,243 กม.

🚈 อยู่ระหว่างรออนุมัติ 7 โครงการ ระยะทางรวม 1,483 กิโลเมตร เมื่อได้รับการอนุมัติและก่อสร้างแล้วเสร็จ จะทำให้มีทางคู่เพิ่มขึ้น เป็น 3,404 กม.

🚞 ประกวดราคาแล้วเสร็จ 2 โครงการ ระยะทางรวม 678 กิโลเมตร เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะทำให้โครงข่ายรถไฟเพิ่มขึ้นเป็น 4,722 กม.

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content