รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ,ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ)

ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครฯ

ดาวน์โหลด ( PDF, 764192 bytes )

เอกสารแนบท้ายประกาศ

ดาวน์โหลด ( PDF, 703 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประกาศ