รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ,ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ)

Download

ประกาศรับสมัครฯ

Download ( PDF, 764192 bytes )

เอกสารแนบท้ายประกาศ

Download ( PDF, 703 bytes )

Announced by

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

Other posts in ข่าวประกาศ